En kort fortælling om det skønne og det ophøjede i malerkunst og litteratur

Hvorfor vælge Story Line?

Storyline modellen er et godt valg til de emner, hvor hovedsigtet er en indføring i kunstneriske udtryk, handlinger, tanker og følelser – som vises her på siden.

Storyline – er en dialektisk metode, der beskriver den kontinuerlige kunstneriske artikulation mellem fortællingen og praksisudøvelsen med det formål at fremme indlevelse, indsigt og forståelse.

I denne sammenhæng vil fremlæggelsen bygges op omkring et fortællerskellet. Det består af de to grundlæggende elementer i storyline-modellen nemlig: aktivitet/værksted og fortællingen i en fortløbende vekselvirkning.

Kunstværkets væsen (naturalistisk, ekspressivt, abstrakt) er nøje knyttet sammen og indeholdt i den tematiske og motiviske opbygning . Det er hensigten sideløbende at kommentere maleriet i løbet af dets tilblivelse samt dets tilsvar i den sproglige artikulation.

Grundskitse

1. skitse 15. oktober 2022:

Udgangspunktet for overhovedet at begynde maleriet er naturligvis, at de nødvendige remedier er til stede! (Ingen forfatter uden papir og blyant!).

Der er valgt et lærred med målene 104×104 cm, altså et kvadratisk format. Bred- og højformatet er ikke velegnet til denne opgave, fordi der fokuseres (snævert) på en ganske bestemt begivenhed nemlig: solnedgangen på en efterårsdag.

Billedets komposition er opbygget efter det gyldne snit (3/8), det giver motivet den ro og balance som kunstneren efterstræber. Af skitsen fremgår det, at billedet består af ganske få elementer.

Det er vigtigt fra starten at finde den overordnede ide med billedets indhold og hele tiden være i resonans med det naturindtryk, som er den grundlæggende inspirationskilde hele vejen gennem arbejdet. Det svarer til, at en bogtitel bredt favner hele plottets anliggende.

1. skitse

2. skitse 25. oktober 2022:

De fleste har sikkert hørt om at have skræk for et blank stykke papir eller som her skrækken for at stå overfor et tomt hvidt lærred? Problemet kan gribes an på forskellig vis.

Kunstnerens strategi er helt klart at dække lærredet med farve uden at tage det store hensyn til detaljerne.

Det svarer til en skriveproces, der fx bygger på associativ eller intuitiv skrivning, som jo i første omgang handler om at få ord ned på papiret.

For kunstneren er farvevalget ikke uden betydning. I dette tilfælde handler det om at finde og fastholde den grundtone, som støtter det færdige motiv og tema.

Kunstneren har valgt altid at male det motiv, der tidsmæssigt falder sammen med årstiden. Hensigten med at bære årstidens farveskala med ind i atelieret er at kunne fastholde den samlede farveskala i det færdige værk – og ikke mindst inspirationen.

3. skitse/Det gyldne snit

3. skitse 2. november 2022:

3. skitse 5. november 2022:

Konturerne af det færdige resultater foreligger, der mangler blot, at der skabes balance i de indbydes elementer. Her vil det gyldne snit igen komme ind som en struktur.

De tre elementer er skyen, venstre side og højre side. Hvis man trækker en linje fra midten af skyen til venstre side derfra til højre side og tilbage i skyen, så vil forholdet mellem de tre linjer være 3:5:8.

Det svarer til forfatterens redigering efter endt skrivning. Tekstmassen forligger, men der er behov for præciseringer, flytninger af tekststykker og sikkert også tilføjelser og sletning af tekst. Kort sagt at skabe helhed og form. Tilbage resterer korrektur og grafisk opsætning og præsentation.

Nyheder
Kristian LarsenBilledkunstner og forfatter
Vadehavet 2022
Kristian Larsen
Kristian LarsenBilledkunstner og forfatter
Strand 2022
Kristian Larsen
Kristian LarsenBilledkunstner og forfatter
Påskemorgen 2022