I dette kostbare øjeblik mit legemes
min umiddelbare sansning min længsel
fastholdes i genkendelsens billede
og tilbage kastes i den åbne sjæl
med guddommelig pragt og fylde
båret af universets hellige omsorg
i enhedens lykkelige omfavnelse

Når mit legeme bliver båret af livets barm
og alt er blevet ét og flyder sammen
i et helligt favntag i evighedens hjem
Halleluja dette er religionens højeste flor
Halleluja det er fødselstimen for alt liv

Kunne jeg dog bare skabe det for dig
endnu før adskillelsen af det sete
før alt vender tilbage til det som det var
kunne jeg dog bare kunne genkalde det
som var Adams første bevidsthed i Paradiset
Så ville alt være fuldkomment for dig min søn
uberørt oprindelig og ét i al uadskilthed