FREMMEDGØRELSE OG ACCELERATION af Hartmut Rosa 2014

Hartmut Rosa er en tysk sociolog og filosof, født i 1965. Han er kendt for sit arbejde inden for samfundsstudier og er særligt anerkendt for sit bidrag til teorien om acceleration, som undersøger stigende hastighed og intensitet i moderne samfund og dets effekter på menneskelige erfaringer og relationer.

Rosa har udgivet adskillige bøger, herunder “Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne” (2005), som er oversat til flere sprog, herunder engelsk som “Social Acceleration: A New Theory of Modernity” (2013). Han har også skrevet om andre emner, herunder kritisk teori, fremmedgørelse og miljøstudier.

Rosa er i øjeblikket professor i almen sociologi og teori ved Friedrich-Schiller-Universität Jena i Tyskland, og han har modtaget flere priser for sit arbejde inden for sociologi og filosofi.

Teorien om acceleration

Hartmut Rosas teori om acceleration henviser til den idé, at vores samfund og vores livsstil er blevet mere og mere præget af en stadig øget hastighed og en konstant stræben efter at opnå mere og mere på kortere tid. Ifølge Rosa er acceleration ikke kun en simpel øgning af hastigheden, men det er en grundlæggende ændring i vores relationer til verden, som har en række konsekvenser for vores liv.

Ifølge Rosa kan acceleration spores tilbage til den industrielle revolution, hvor teknologiske fremskridt og kapitalistiske samfundssystemer skabte en stadig øget produktivitet og økonomisk vækst. Dette førte til en stadig større fokus på effektivitet og optimering, og førte til en kultur, hvor tid er blevet den vigtigste ressource.

Rosa hævder, at acceleration har en række negative konsekvenser for vores liv og vores samfund, herunder en følelse af fremmedgørelse og et tab af kontrollen over vores liv. Ifølge Rosa er det vigtigt at stoppe op og reflektere over vores forhold til tid og hastighed og forsøge at genoprette en mere balanceret og bæredygtig livsstil.

Rosa’s teori om acceleration har haft stor indflydelse på en række akademiske discipliner, herunder sociologi, filosofi og psykologi, og har inspireret mange til at undersøge de komplekse forhold mellem teknologi, samfund og vores relationer til verden.

Teorien om “resonans”

Hartmut Rosa er en tysk sociolog og filosof, der har udviklet teorien om “resonans” som en central del af sin tænkning om modernitet og vores relationer til verden.

Ifølge Rosa handler resonans om vores evne til at skabe forbindelse til og interagere med den verden, vi lever i. Han mener, at resonans opstår, når vores handlinger og vores omgivelser “svarer” eller “resonnerer” med hinanden på en positiv måde.

Rosa mener også, at moderne samfund ofte lider af en mangel på resonans, fordi vi er blevet så fokuserede på effektivitet og produktivitet, at vi har mistet evnen til at forbinde os med vores omgivelser og opleve en følelse af mening og tilhørsforhold.

I stedet opfordrer Rosa til, at vi genopretter vores resonans med verden ved at engagere os mere i det, der betyder noget for os, og ved at skabe mere tid og plads til refleksion og eftertanke. På den måde kan vi forbedre vores livskvalitet og genoprette vores forbindelse til den verden, vi er en del af.

Bog nyt!

Hvad er samfundet uden religion? Hvad mister samfundet og demokratiet, hvis religionen ikke længere spiller en rolle? Og hvori består religionens potentiale for vores fremtid som demokrati? Spørger den tyske sociolog Hartmut Rosa.