Kristian Larsen

Mit navn er Kristian Larsen, og jeg er født og opvokset i Århus i 50’erne og 60’erne. Dengang var Århus Danmarks mindste storby, men for mig som barn og ung var den en verden fuld af muligheder og eventyr. Alligevel valgte jeg at forlade byen som 22-årig for at uddanne mig til lærer på Ribe Stats Seminarium.

Jeg bosatte mig i den gamle middelalderby Ribe, og her har jeg boet lige siden. Men før jeg forlod Århus, nåede jeg at gennemføre en række uddannelser, der har formet mig både som person og kunstner. Jeg startede som maler hos en anerkendt kunstmaler, men senere kastede jeg mig over modebranchen som fotograf, serigraf, dekoratør, teatermaler og scenetekniker.

Lidenskaben og  skaberglæden

Mine uddannelser og jobs har ført mig rundt i en verden fyldt med interessante mennesker. Jeg har fået en stor indsigt og erfaring i moderne menneskers fortælling. Jeg har også set, hvordan vi kan blive fremmedgjorte for os selv og hinanden i det moderne samfund. Men det er netop  nysgerrigheden og lidenskaben for mennesker og deres historier, der har skabt ønskerne om at skrive romanstof og digte.

Jeg finder inspiration i de mennesker, jeg har mødt på min vej. Menneskers liv har været min altoverskyggende inspiration i min kreative skriveproces. Jeg tror på, at vi alle har en historie at fortælle, og det er min passion at hjælpe med at bringe disse historier frem i lyset.

Jeg er taknemmelig for mine oplevelser og de muligheder, jeg har haft for at lære og udvikle mig. Jeg er stolt af min baggrund og mine erfaringer, og jeg ser frem til at fortsætte med at udforske menneskers historier og liv i mine skriverier. For mig er det ikke kun en måde at udtrykke mig på, men også en måde at forstå verden på.

Kristian Larsen

Konversationer om livet og døden

En præsentation:

Kristian Larsen har dedikeret sit liv til at skrive romaner og digte, og ser det som sit bidrag til afklaringen af menneskets position i forhold til et kristeligt og eksistentielt erfaringsrum. Gennem sin kunst ønsker han at udforske de store spørgsmål om livet, døden og det guddommelige, og bringe en dybere forståelse af disse emner til sine læsere.

Kristian Larsen tror på, at kunsten kan være en kilde til indsigt og visdom. Kunsten kan hjælpe os med at forstå vores egen eksistens og vores forhold til det guddommelige. Han mener, at romaner og digte kan give os en følelse af sammenhængskraft og formål, og kan hjælpe os med at navigere gennem livets udfordringer.

Det guddommelige aspekt

I sine værker udforsker Larsen ofte temaer som tro, tvivl, skyld, forsoning, kærligheden og håb. Han trækker på kristne og eksistentielle traditioner og bruger dem til at udforske menneskets relation til det guddommelige og til hinanden. Gennem sine fortællinger ønsker han at skabe et rum for læserne til at reflektere over deres eget liv og deres egne eksistentielle spørgsmål.

Kristian Larsen ser sit arbejde som en form for tjeneste og håber, at hans værker kan bringe en følelse af trøst, inspiration og håb til sine læsere. Gennem sin kunst ønsker han at bidrage til en større forståelse af vores eksistens og vores forhold til det guddommelige, og at åbne op for en mere nuanceret og berigende samtale om disse emner.